Print

Rezistor

Današnje svećice koriste rezistor (otpornik) kako bi se eliminisalo ometanje radio signala (RFI), koje može uticati na kompjuterske sisteme, AM i FM radio prijem, pa čak i na avio komunikaciju.

Svaki put kada iskoči varnica kroz zazor, stvara se magnetno polje koje ometa radio signale. Postavljanjem rezistora u svećicu ove smetnje (RFI) značajno se smanjuju. Takođe, korišćenje svećica bez rezistora u kombinaciji sa danšnjim kompleksnim kompjuterskim sistemima može rezultirati upravljačkim problemima, gubitkom performansi, a čak može dovesti i do očitavanja i čuvanja razih grešaka u kompjuteru.

Ranije je rezistor bio slaba karika kod svećica. Stara tehnologija podrazumevala je da se rezistor pravi od karbona i epoksija. Baš kao i na kablovima svećica, ako se stvori prekomerna temperatura ili električni luk u samoj svećici (na na eletrodi), rezistor može biti brzo oštećen i može doći do prekida paljenja (misfire).

Imaju li standarni rezistori uticaj na potražnju napona?
Ljude često plaši reč rezistor (otpor) jer misle da isti ograničava napon i struju. Danas, preko 99% vozila opremljeno je svećicama sa rezistorom. Većina standarnih, longlife (svećice velikog intervala zamene), iridijumskih i naših BRISK svećica ima ugrađen rezistor od 5k Ohm. Ovaj otpor nema nikakav uticaj na raspoloživi napon svećica i nije ništa u poređenju sa otporom vazduha ili smeše vazduh/gorivo u motoru. Ne postoji merljiv uticaj na performanse.

Rezistor je neophodan kako bi sprečio probleme koji mogu nastati na sistemima za upravljanje motorom (senzori, kopjuteri...), mobilnim telefonima i opremi za zapisivanje podataka. Najbolje mesto za stavljanje rezistora je sama svećica, jer je najbliže mesto samoj varnici.

Vrednost otpora kod svećica, kablova i kape manja je od 0,01% od ukupne vrednosti otpora smeše vazduh/gorivo u motoru.

Katalog svecica
Katalog grejaca