Print

Pitanja

Svećica je Vaš svedok koga možete pitati šta se događa u komori za sagorevanje i nju možete koristiti kao alat za dijagnostiku stanja vašeg motora. Da bi bolje razumeli svećice moramo nešto znati o njihovoj svrsi i delovanju. Svećica kao komponeneta ima dve osnovne funkcije: da pali mešavinu vazduha/goriva i uklanja toplinu iz komore za sagorevanje.

Da li je toplotna vrednost svećice važna za motor i njegov rad?
Toplotna vrednost svećice veoma je važan parametar. Tople svećice manje odvode toplotu sa vrha i namenjene su motorima kod kojih se mogu očekivati umerena toplotna opterećenja. Nasuprot njima, hladne svećice mogu brže da odvode toplotu, pa su prema tome namenjene ugradnji u toplotno opterećenije motore. Pod uslovom da motor nije prepravljan za trke ili nešto slično, u njemu trebaju da budu isključivo svećice koje su preporučene od strane proizvođača – nije bitna toliko marka svećice koliko ostale karakteristike. U oznaci tipa svećice kriju se podaci vezani za toplotni broj, prečnik i dužinu navoja, oblik elektroda i podaci o materijalima od kojih su sačinjene, kao i neke druge relevantne informacije. Radi tumačenja oznaka i izbora svećica koriste se katalozi i uporedne tabele različitih proizvođača, jer oznake svećica nisu unificirane.
Hladnija svećica neće imati kobne posledice po motor osim zaprljanja svećica. Ali, pretopla svećica za taj motor i njegove uslove rada može dovesti do teških oštećenja motora, kao što je progorevanje čela klipa usled abnormalnog sagorevanja!  U BRISK sistemu obeležavanja, srednji broj u sistemu predstavlja toplotnu vrednost. Što je broj veći to je svećica toplija i obrnuto.

Važno je znati da svećice ne proizvode toplinu kao što većina misli, nego je otklanjaju. Svećica radi kao prenosnik topline tako da odvodi neželjenu toplotnu energiju od komore za sagorevanje u sistem za hlađenje. Toplotna vrednost se definise kao mogućnost svećice da rasprši toplinu. Toplotna vrednost svećice nema nikakve veze sa voltažom koja prolazi kroz svećicu. Mera toplotne vrednosti određuje se sa nekoliko faktora: dužinom središnjeg keramičkog izolatora, mogučnošću upijanja i prenošenja topline i materijala od kojih je napravljena centralna elektroda.

Radni vek – kada ih zameniti?
Na intenzitet habanja bočne i centralne elektrode svećice utiču materijali od kojih su načinjene, vrsta motora, radni uslovi i gorivo. Prva faza habanja svećice je zaobljenje ivica elektroda, a zatim dolazi do povećavanja zazora. Zato sa pređenim kilometrima počinje da raste napon potreban za nastanak varnice , opterećujući elemente sistema za paljenje . Proizvođači svećica tvrde da je normalno povećanje zazora zbog habanja od oko 0.10 do 0.15 mm na pređenih 10.000 km (za platinu i iridijum ovo ne važi). Svećice kakve danas poznajemo na prvi pogled ne razlikuju se mnogo od prvih svećica, koje su svetlo dana ugledale dvadesetak godina pre pojave prvog automobila. Intervali zamene klasičnih svećica koji se preporučuju, u zavisnosti od vrste vozila su: Automobili 15.000 – 20.000 km, gradski automobili 7.000 – 10.000 km, Motocikli 3.000 – 5.000 km. Naravno, drugačiji oblici i materijali elektroda svećice čine da njihov vek bude duži , prema navodima proizvođača. U svakom slučaju, svećice se moraju zameniti pre nego što počne izostajanje paljenja u pojedinim cilindrima. To ne znači samo pad snage nego i povećanje potrošnje goriva. Korišćenje svećica do kraja njihovog radnog veka nije ekonomski opravdano jer nesagorelo gorivo i produkti nepotpunog sagorevanja mogu oštetiti katalizator, čija cena mnogostruko nadmašuje cenu jednog kompleta svećica, ili zbog povećanog radnog napona može doći do oštećenja delova sistema za paljenje.

Bitno je pomenuti i da se svećicama drastično smanjuje interval zamene i rapidno povećava radni napon, kada se upotrebljavaju na motorima koji koriste gas (LPG/CNG) kao pogonsko gorivo. Za gas treba koristiti svećice proizvedene od plemenitih materijala (srebro, platina, iridijum), jer oni dobro podnose ektremne uslove rada. Takođe, izolator (keramika) na svećici ne može da izdrži više od 50.000 - 60.000 km. Ukoliko se koriste nakon tog intervala može doći do pucanja izolatora, upadanja delova u komoru za sagorevanje i samim tim teških havarija na motoru.

Zazor i njegovo podešavanje
Zazor svećice je najmanji razmak između bočne i centralne elektrode. Zazor se podešava pomeranjem bočne elektrode, ukoliko je to predviđeno. Manji ili veći zazor od potrebnog loše utiče na rad svećice, time i samog motora, i može dovesti do povećanja napona ukoliko je prevelik. Merenje zazora može se uraditi sa lisnatim merilom (špijunima). Veći zazor kod svećica koje imaju bočnu elektrodu iznad centralne, može se smanjiti laganim kuckanjem vrha svećice o čvrstu i čistu podlogu. Povećanje zazora je malo složenije i iziskuje primenu sile, ali tako da se nikakav alat ne odupire o keramički izolator niti centralnu elektrodu.

Da li treba koristiti isključivo originalne (OEM) svećice?
Svećica je rezervni deo koji je normalizovan međunarodnim standardima. Zato se može zameniti drugim tipom svećice i nije bitno ko je proizvođač. Međutim, ono što je važno jeste da kvalitet proizvoda mora da ispuni neke standarde da bi bio pouzdan. Sistemi kvaliteta garantuju kvalitet proizvoda. Najpoznatiji su ISO 9001, VDA 6.1 i QS 9000, a BRISK ih poseduje sve.

Ukoliko je motor modifikovan, na bilo koji način, potrebno je staviti odgovarajuće svećice za nove uslove rada. U modifikovanje spada bilo koji vid tuning-a i menjanje pogonskog goriva (ugradnja gasa).

Mogu li se BRISK svećice porediti sa konkurentskim vrhunskim svetskim brendovima?
BRISK svećice su u potpunosti uporedive sa svećicama vrhunskih svetskih firmi. Izrađuju se u proizvodnom procesu koji zadovoljava sve sisteme kvaliteta obavezne od strane proizvođača automobila u Evropi i Americi - ISO 9001, VDA 6.1, QS 9000. Između ostalog, ovi sistemi garantuju globalnu kupovinu materijala, procenu dobavljača, saradnju u motornom razvoju, upravljanje proizvodnim procesom, itd...

BRISK je prva ugradnja na VW grupaciju vozila (Audi, Seat, Škoda, VW), što je dovoljno dobar pokazatelj kvaliteta.

Katalog svecica
Katalog grejaca