Print

Kvarovi

Silver Ispravna svećica (i motor)

​Ispravnu svećicu koja radi u dobrim uslovima karakteriše svetlo siva, sivo žuta ili svetlo braon boja izolatora. Braon mrlje na izolatoru u oblasti iznad metalnog dela tela svećice posledica su električnih procesa u zoni oko izolatora (tzv. mrlja korone). To je normalna pojava i nije isticanje gasova kroz svećicu, kako se često pogrešno misli.

Tečni naftni gas

Čađava svećica

Svećica je prekrivena suvim, mekanim slojem čađi.
SIMPTOMI: Motor teže startuje; nemiran prazan hod; loše ubrzanje; izostanak paljenja.
UZROK: Suviše hladna svećica (previsok toplotni broj); prebogata smeša; pothlađen režim rada motora; niska kompresija...

Komprimovani prirodni gas

Naslage na vrhu svećice

​Vrh svećice prekriven naslagama sagorelog ulja, koje mogu ometati nastanak varnice.
SIMPTOMI: Izostanak paljenja.
UZROK: Prodiranje ulja i njegovo sagorevanje na vrhu svećice. Naslage olakšavaju pojavu samo-paljenja zbog usijanja površina.

Tečni naftni gas

Mehaničko oštećenje keramičkog izolatora

Keramički izolator centralne elektrode je napukao ili polomljen.
SIMPTOMI: Izostanak paljenja; otkaz svećice.
UZROK: Posledica udarca prilikom rukovanja svećicom; toplotni šok izazvan nenormalnim sagorevanjem (detonacijom).

Komprimovani prirodni gas

Zauljena svećica

Vrh svećice prekriven uljem.
SIMPTOMI: Izostanak paljenja; otkaz svećice.
UZROK: Prodiranje ulja u većim količinama u komoru za sagorevanje, uglavnom zbog dotrajalosti klipno-cilindarskog sklopa.
Silver Pregrevanje svećice

​Otopljena ili izgorela bočna i/ili centralna elektroda, naslage aluminijumskih ili drugih metalnih čestica na izolatoru.
SIMPTOMI: Najpre pad snage, zatim oštećenje motora, po pravilu progorevanje klipa.
UZROK: Pojava samopaljenja smeše pre nego što svećica baci varnicu, zbog pregrevanja svećice; uslovi kao kod pretople svećice.
Silver Pretopla svećica

​Intenzivno bela boja vrha izolatora, prerano pohabane elektrode.
SIMPTOMI: Prekidanje paljenja pri visokim obrtajima/velikom opterećenju motora.
UZROK: Nedovoljno stegnuta svećica; pregrevanje motora; prerano paljenje; suviše mali toplotni broj; dugotrajno nenormalno sagorevanje.
Katalog svecica
Katalog grejaca